Annons:
Etikett14-fakta-studier
Läst 2636 ggr
BARFmycat
2012-04-03, 08:16

Få salmonellafall i Sverige varje år

Jordbruksverket rapporterar att i Sverige rapporteras 3000-4000 salmonellafall på människa per år. Omkring 80 procent har smittats utomlands. Bland dem som smittats i landet har många smittats av importerade livsmedel. Endast en liten del av fallen kan härledas till svenska livsmedelsproducerande djur.

Den svenska salmonellakontrollen

Sverige har ett salmonellakontrollprogram som innebär att salmonella bekämpas i alla led, från foder till färdigt livsmedel. Övervakningen är olika uppbyggd för olika djurslag. Till exempel finns en obligatorisk övervakning av alla fjäderfäbesättningar, där regelbundna provtagningar sker på gården. För nöt och gris görs bland annat stickprovskontroll i samband med slakt och provtagning av unga djur i samband med obduktion.

Få smittade besättningar varje år

Antalet salmonellasmittade nötbesättningar har legat relativt konstant sedan början av 1990-talet med mellan 5 och 13 nya fall per år. På grissidan minskade antalet smittade besättningar kraftigt i slutet av 1970-talet, och har sedan dess legat på upp till fem nya smittade besättningar per år.

I upp till fem värphönsbesättningar och elva slaktkycklingflockar konstateras ny smitta varje år, och så har det varit sen slutet av 1980-talet. Samtliga siffror gäller med undantag för enstaka år, då större utbrott förekommit.

2011 konstaterades nyinfektion med salmonella i fem nötbesättningar, fyra grisbesättningar, fyra slaktkycklingsbesättningar och två andra fjäderfäbesättningar. Ingen värphönsflock konstaterades smittad.

Läs artikeln i dess helhet på Jordbruksverket.se

Hälsningar Sarah Siverman, fd. sajtvärd BARF I Fokus
www.BARFmycat.com, kontakt: Sarah@BARFmycat.se
~ Ej längre aktiv på iFokus ~

Annons:
Upp till toppen
Annons: