Annons:
Etikett07-allmänt-om-barf
Läst 3932 ggr
Sniffit
2009-10-27, 13:02

Jordbruksverket och BARF

Kontaktade ett närliggande gårdslakteri för att höra mig för om möjligheten att köpa kött av dem för användning som djurfoder. Fick då svaret att jag måste ha ett tillstånd av Jordbruksverket för att få utfodra sälskapsdjur med obearbetade anamalistiska biprodukter. Hörde mig för hos jordbruksverket vad som verkligen gäller och de bekräftade att det stämmer. De hänvisade mig till deras hemsida där jag fann detta:

Utfodring med obearbetade animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter ska du normalt skicka vidare för bearbetning eller destruktion på en godkänd anläggning. Du kan få godkännande från Jordbruksverket, eller i vissa fall länsstyrelsen, att få använda vissa animaliska biprodukter för utfodring av djur.

Utfodring av pälsdjur och hundar med obearbetade animaliska biprodukter

För att du ska få utfodra pälsdjur eller egna hundar med obearbetade animaliska biprodukter från slakterier och andra leverantörer måste du ha tillstånd från Jordbruksverket. I beslutet från Jordbruksverket framgår vilka slags biprodukter du får använda.
 
Slakterier, hanteringsställen, uppsamlingscentraler och andra leverantörer får bara lämna ut animaliska biprodukter om du kan visa upp ett sådant beslut.
  
Det kostar 500 kronor att få tillståndet. Godkännandet gäller i tre år. Ansökningsblanketten hittar du till höger.

Du behöver inget tillstånd för att använda slaktbiprodukter från husbehovsslakt och jakt för utfodring av hushållets egna sällskapsdjur.

jordbruksverket.se

Annons:
sarae
2009-10-27, 15:09
#1

Det här gäller visserligen sådant som betecknas som slaktrester, och troligtvis inte ännu är testat mot olika sjukdomar. Du kan fortfarande köpa skrov och liknande rester från tex slaktare som säljer fågelkött, nötkött etc, för mänsklig konsumtion, där det redan blivit testat, och slaktaren som säljer är "sista destinationen" innan varan hamnar hos konsumenten.

Sniffit
2009-10-27, 20:10
#2

Vet inte riktigt hur jag skall tolka det hela men så som det ser ut så spelar det ingen roll så länge det inte rör sig om slaktprodukter avsedda som mänsklig föda. Om man läser utdraget ur §16 nedan så kan det vara så att om det är för egna sällskapsdjur i hemmet kan man undantagas från tillståndskravet, detta framgår dock inte av §19 i vilken tillståndskravet regleras.

Nedan följer ett utdrag ur mitt senaste mail till jordbruksverket där jag ställer följdfrågor.

Ang. utfodring av hundar och andra pälsdjur med obearbetade animalistiska biprodukter så framgår det av
SJVFS 2009:6 2.Kap §16 att:
"Animaliska biprodukter från livsmedelsbutik eller från primärproduktion för användning inom det egna privathushållet får användas till utfodring av egna sällskapsdjur."

Primärproduktion defineras av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 178/2002 Artikel 3.17 som:
"produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter
inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande
djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda
produkter omfattas också."

Samtidigt står det i SJVFS 2009:6 2.Kap §19 att: "Jordbruksverket kan medge att obearbetade animaliska biprodukter får användas som foder till de djur som anges i artikel 23.2 c i förordning (EG) nr 1774/200219 utom till de vilda djur som anges i punkt 2 c v. Ansökan om tillstånd ska skickas till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas av Jordbruksverket".

Vad som avses med bearbetade animalistiska biprodukter är Kategori 3-material som regleras i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002 Artikel 6.1 a-e enligt följande:
1. Kategori 3-material skall omfatta animaliska biprodukter som motsvarar
följande beskrivning och allt material som innehåller sådana biprodukter:
a) Sådana delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel
i enlighet med gemenskapslagstiftningen, men som av kommersiella
skäl inte är avsedda som livsmedel.
b) Sådana delar från slaktade djur som förklaras otjänliga
som livsmedel trots att de inte visar några tecken på sjukdomar
som kan överföras till människor eller djur, och som kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
c) Hudar, skinn, hovar, horn, svinborst och fjädrar från djur som slaktas
i ett slakteri och som har genomgått en före slaktbesiktning där de
befunnits lämpade för slakt för att användas som livsmedel i enlighet
med gemenskapslagstiftningen.
d) Blod från andra djur än idisslare som slaktas i ett slakteri och som
har genomgått en före slaktbesiktning där de befunnits lämpade för
slakt för att användas som livsmedel i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
e) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter
som är avsedda som livsmedel, exempelvis avfettade ben och fettgrevar.

Så enligt §16 så är det fullt acceptabelt att nyttja obearbetade animalistiska produkter som föda använda men enligt §19 så måste man söka tillstånd hos jordbruksverket.

Sugiyama
2009-10-27, 21:07
#3

Jo det stämmer men jag har aldrig behövt något intyg.

Sniffit
2009-10-28, 11:41
#4

Här är svaret jag fått från jordbruksverket:

Av 16 * framgår att Jordbruksverket generellt (utan enskilt medgivande)
medger att fd livsmedel från livsmedelsbutik får användas som foder till
sällskapsdjur. Här tänker vi på sådana produkter där bäst före datum
ligger nära i tiden. Det kan också gälla sådant som butiken säljer som
livsmedel men hundägaren beslutar ska bli foder istället.
Det andra generella medgivandet i 16 * är tex mjölk från den egna
gården hos lantbrukare. för båda gäller att det ska vara inom det
egna hushållet som fodret används.
Dessa två möjligheter är undantagna från 1774/2002 (se artikel 1.2).

Av 19 * framgår att slaktbiprodukter från slakteri kan användas som
foder till djur efter särskilt medgivande. Här utnyttjar vi den
möjlighet som finns i artikel 23 i samma förordning. Detta innebär i
praktiken att slakterier inte ska lämna ut till någon annan än sådana
som kan visa upp ett medgivande från Jordbruksverket.

Blueshift
2009-10-28, 15:26
#5

Jag har inte läst så noga men detta tycks ju bara gälla hundar och pälsdjur, och så cirkus- och djurparksdjur, kräldjur, rovfåglar och fluglarver. Ser inget om att det skulle gälla andra djur? Jag hittade ingen ansökningsmöjlighet för tillstånd till ex tamillrar eller katter. 

Frågan är väl hur de definierar pälsdjur. Med pälsdjur i diverse andra lagtexter brukar ju avses djur som farmas för att bli pälsade. Fast i de här texterna låter det som om pälsdjur skulle vara just alla sorters pälsdjur, oavsett?

Sugiyama
2009-10-28, 17:08
#6

Jag har dessutom för mig att draghundar är undantagna från beslutet av någon underlig anledning. Men som sagt, jag bryr mig inte så länge jag får köpa min vom.

Annons:
Blueshift
2009-10-28, 17:28
#7

Rörigt. Jag köper själv inte direkt av slakteri eller liknande men det är ju alltid intressant att få veta vad som gäller. Jag beställer mitt via ICA från slakteriet, men skulle inte ha något emot att köpa billigare direkt om jag fick möjlighet.

Om nu alla sorters pälsdjur avses och inte bara pälsfarmer så hade de väl inte behövt nämna specifikt hund överhuvudtaget. Hunden är ju också ett pälsdjur ;). Eller så kunde man sagt hund och övriga pälsdjur.

Sniffit
2009-10-28, 19:11
#8

#5 Du påpekade ju det självklara som jag helt missat att kolla upp. Jag bara antog att hunden hade en egen punkt skilld från pälsdjur därför att den används i yrkesroller. Enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002, Bilaga 1.25 så defineras pälsdjur som djur avsedda enbart för päsfarmning. Katter, illrar och andra typer av sälskapsdjur inom det egna hushållet (inklusive hundar) torde undantagas av tillstådskravet, däremot så står det tydligt att hundar defienieras enligt följande: hundar från etablerade kennlar eller grupper av sådana hundar som jakt- eller draghundar.

Dessa undantas alltså inte från beslutet om att ge obearbetade animalistiska biprodukter.

Suck vilken jäkla jungel, att man skall behöva sitta med näsan begravd i avtal och lagtexter bara för att man inte vill ge sitt djur torrfoder.

sarae
2009-10-29, 10:20
#9

#8 du får haka på några andra stockholmare och beställa kött från mina trakter i framtiden :)

Ska i övrigt maila dig lite tips på ställen du kan handla :)

Sniffit
2009-10-29, 15:13
#10

#9 Jo, jag får försöka ordna en matraid söder ut. Fast med tanke på storleken på dina kalkoner så lär man väl behöva hyra en mindre lastbil.

Ser fram mot mailet:)

sarae
2009-10-29, 20:31
#11

#10 hehehe helt rätt i :P Men förhoppningsvis kan man tima in så att det är mer normal stora kalkoner som finns…. förhoppningsvis :s

HannaM här på forumet är och hälsar på mig titt som tätt, kan man få henne att få med sig sin karl med bil ner nån gång för en barftur, kan man ju alltid fylla den :P

Upp till toppen
Annons: