2014-08-24 12:01 #0 av: kaninigen

Finns det rekommenderade % (max/min) av nedanstående, så som det gör för lever/njure?
Hjärta 
Vom
Lunga
"Rent kött"